Řepka vyčerpává půdu, následující generace budou mít problém

S příchodem jara se česká krajina zažehne jasně žlutou barvou řepkových polí, její pěstování má u nás dlouholetou tradici s hlavním rozšířením v druhé polovině 20. stol. V poslední době její produkce ale rapidně vzrostla, zřejmě díky relativní bezstarostnosti a štědrým evropským dotacím. Problémem je používání vysoké míry herbicidů a pesticidů, které degradují půdu, ačkoliv je možné řepku pěstovat v režimu bio, tedy bez nich. Tyto látky prosakují do spodních vod a zabíjí veškeré organismy, které pomáhají vyčerpanou půdu obnovovat. Pokud budou zemědělci nadále pokračovat tímto nezodpovědným způsobem, stane se půda prakticky zemědělsky nevyužitelnou plochou a její regenerace bude vyžadovat velké množství času.

© Autor textu: mar


Podobná videa