Média používají inscenované dojemné záběry uprchlíků! Kdo si objednává tyto záběry falešných emocí?


Podobná videa

1-728x90.gif