Média používají inscenované dojemné záběry uprchlíků! Kdo si objednává tyto záběry falešných emocí?


Podobná videa

z3-728x90.gif