Média používají inscenované dojemné záběry uprchlíků! Kdo si objednává tyto záběry falešných emocí?


Podobná videa

3a-728x90.gif